Tarzans återkomst - Burroughs, Edgar Rice (1953)
Förlag Hökerberg
Tryckt år 1953
Format Kartonage (195 x 120 mm)
Land Sverige
Språk Svenska
Omslag Karin Feltzin
Handling
Tarzans möte med vita människor för honom till civilisationen men storstadens faror är inte mindre än urskogens: Tarzan kämpar för sitt liv mot den förslagne Rokoff som forföljer honom. Han återvänder till urskogen och blir vän med negerhövdingen Waziri. I spetsen för Waziris stam drar han genom urskogen till den glömda guldstaden Opar. Där härskar drottningen La, som har många mäns liv på sitt samvete ...

E.R. Burroughs böcker om Tarzan, den vite mannen i Afrikas urskogar, vill alla läsa. Tarzan lever bland elefanter, lejon och pantrar, han har både vänner och fiender band urskogens djur och människor. Han utkämpar strider på liv och död, han gör hisnande färder i jätteträdens lianer.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 101
Read It Yes
Product Details
Utgåva [Ny uppl.]
Serie Tarzan
Tryckt av Svenska Tryckeriaktiebolaget
Antal sidor 192
Orginaltitel The Return of Tarzan
Orginalspråk Engelska