Ernst Semmelmans minnen - Alfredson, Hans (1967)
Förlag Aldus/Bonnier
Tryckt år 1967
Format Pocket (185 x 110 mm)
Land Sverige
Språk Svenska
Omslag Ove Wallin
Handling
ERNST SEMMELMAN är en person som gjort sig föga känd i Sverige utanför den trängre familjekretsen i Värmland. Med lidelsefullt engagemang berättar han om allt annat än sina erotiska eskapader. Försiktigt skildrar han sin ungdoms, sin mandoms och sin ålderdoms skäligen intresselösa upplevelser med hänsynslös öppenhjärtighet. Gammal och gaggig som han är, har han ansett det vara av allmänt intresse att publicera en exposé över sitt inre och yttre liv som knappast kan kallas en jättesensation.
Hans Alfredson har som Ernst Semmelmans sekreterare varit tvungen att nedteckna hans minnen, till yttermera visso läsa korrektur på dem och blir dessutom förmodligen tvungen läsa högt ur dem för den gamle gneten. Men vad gör man inte för pengar.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 20
Read It Yes
Product Details
Tryckt av Alb. Bonniers Boktryckeri
Antal sidor 90
Orginaltitel Ernst Semmelmans minnen
Original Publication Year 1962
Notes
Delfinserien 185